Ukrán menekült családok támogatása

2023. április 4-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó 19 ukrán menekült gyermek családja vehetett át élelmiszer és tisztasági csomagot összesen mintegy 650 000.- Ft értékben a Kecskeméti Szent László Lions Clubtól

2022. február 24-én évtizedek óta nem látott háború tört ki Európában.  A Lions nemzetközi szövetsége egyik legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban segítséget nyújtson a katasztrófák áldozatainak, így többek között a háborús menekülteknek is.

A Magyarországi Lions Clubok Szövetsége (LCMSZ), klubjain és nemzetközi társklubjain keresztül a háború kitörése óta, több, mint 1 milliárd Ft értékű támogatást juttatott el Kárpátaljára, a magyar lakta Beregszász környékére, ahol az ottani református egyházközséggel működik együtt.

Az orosz agressziót követően a megtámadott Ukrajnából több millió ember kényszerült otthona elhagyására. Mivel a harcok továbbra sem csitulnak, az egyes országoknak a hozzájuk érkező menekültek tartós segítésére, integrációjuk előmozdítására kell törekedniük. Ukrajna lerohanását követően a világ Lions mozgalma egy emberként mozdult meg. A Lions Clubs International Foundation (továbbiakban: LCIF) azonnal megnyitotta pénzügyi támogatási keretét a menekülteket befogadó és segítő klubok számára. Az Alapítvány az elmúlt egy évben 19 ország, 72 projektjéhez közel 4,2 millió dollár értékű támogatást nyújtott.

Magyarországon többtízezer ukrajnai menekült telepedett le átmeneti vagy tartós jelleggel. Jelentős részük ma is komoly nélkülözéstől szenved azzal együtt is, hogy a helyi közösségek és intézmények segítsége folyamatos. A magyarországi Lions clubok az elmúlt egy évben jelentős és példaértékű segítséget nyújtottak a menekültek számára.

A hazai kluboktól beérkező előzetes igények és elvárások alapján a Magyarországi Lions Clubok Szövetsége, az LCIF „Refugee relief” pályázati alapjának elnyerésére sikeres pályázatot nyújtott be. A magyarországi Lions mozgalom eddigi történetében példátlan nagyságú összeget, 331.162 USD-t nyert el az LCMSZ, 17 klubjától beérkező igény alapján.

 A támogatás kizárólag Magyarország területén felhasználva, az alábbi tématerületekre fordítható:

1.) A menekültek felmért igényeire alapozottan heti vagy havi segélycsomagok (élelmiszer, gyógyszer, tisztálkodási szerek);

2.) Beilleszkedést segítő programok, így pl. lakhatási támogatás, eszközök, lakásfelszerelések beszerzése;

3.) Családok, ezen belül is elsősorban kisgyerekes családok támogatása, pl. iskolaszerek, sporteszközök, tanulást segítő eszközök (pl. laptop) vásárlása;

4.) Nyelvi képzések, egyéni és csoportos mentálhigiénés programok és közösségi rendezvények szervezése

A fenti célterületekre a Szövetség részéről a klubokból érkezett pályázati igényt, az LCIF egyenként vizsgálta meg és fogadta el.

A Kecskeméti Szent László Lions Club, élelmiszer és tisztálkodási csomagokra, sportszerekre és laptopokra nyújtotta be pályázatát 23 menekült család támogatására, melyre 9 350.- USD-t nyert el.

Ennek a pályázatnak köszönhetően 3 hónapon keresztül havi rendszerességgel támogat élelmiszerrel és tisztasági csomaggal 23 családot havi 20 000.- Ft értékben, mely csomagokat a Szilvási és Társa Kft. további 2 500.- Ft értékkel fejelt meg. A 23 családból 19 gyermek a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolába jár, ők vehették át a mai napon az első csomagot, melyet még 4 család támogatása követ április 6-án. Ezek a családok a szabadszállási Strázsa tanyán kaptak menedéket.

A sportszerek és laptopok átadásával folytatódik majd a program a hónap folyamán, melyekről későbbiekben adunk hírt.


Képgaléria


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba